Fjala e Kryetares

Kryetarja

Vjollca Belegu-Caka


Në ditët e sotme është vështire të përkufizohet saktë se çka është radioamatorizmi. Mund të njihet si aktivitet, lëvizje, organizatë, hobi, apo ndoshta edhe stil i jetës i më se 6 milionë njerëzve të moshave dhe profesioneve të ndryshme anembanë botës. Në fakt, në kuptimin më të ngushtë, radioamatorizmi duhet kuptuar si diçka ndërmjet gjitha këtyre, dhe se radioamatorizmi nënkupton aktivitete që janë të orientuara në aftësimin dhe hulumtimet teknike në fushën e radioteknikës me qëllim të realizimit të radiolidhjeve, të cilat realizohen nga personat e autorizuar, radioamatorët për kënaqësi individuale dhe pa përfitime materiale....

Më shumë
 

Vesti

 
view more posts

News and Events

 
view more posts

Lajme dhe Ngjarje

 
 

Eventet e Radhës