Festivali i Radios i Zagrebit është një manifestim tradicional i organizuar çdo vitë nga Këshilli i Radioamatorëve në Zagreb. Festivali organizohet asisoji në mënyrë që të zgjeroj dijen e kulturës teknike, të shkëmbehen përvoja, të edukohet, të shoqërohet dhe të nxitet një shpirt garues, sidomos tek të rinjët.

Veprimtaria mbledh së bashku operatorët radio amatorë dhe organizatat radioamatore nga Kroacia dhe pjesët tjera të Evropës, shpërndarësit e telekomunikacionit dhe pajisjeve kompjuterike, individët që e duan elektronikë dhe kompjutera, dhe individët të cilët janë të angazhuar profesionalisht në këtë aktivitetë. Festivali Radio Zagreb është e vetmja ekspozitë e këtij lloji në këtë pjesë të Evropës. Dyert e kësaj ngjarje unike janë të hapura për të gjithë.

 

http://www.zars.hr/zrf/en/

 

Tags: