Gjatë fundjavës së 14-15 shtatorit 2013 një operacion i quajtur Dita fushore u organizua deri në kodrat e Prishtinës, duke përdorur një gjenerator dhe antena të përkohshme që të marrin pjesë në konkursin DX Evropian DARK në shënimin e parë të Kosovës si një shumëzues në kategorinë “Hero”

 

 

 

 

 

 

http://www.iaru-r1.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1215:amateur-

 

Tags: