Një vit më parë, në shtator 2012 radio amatore u ri-prezantua ne Kosovë, Shoqëria Radio Amatore e Koosovës (SHRAK) ka punuar shumë për të zhvilluar materiale, krijimin e një trajnimit dhe për të organizuar provim në bashkëpunim me Autoriteti Rregullativ. Më 14 dhjetor 2013 një numër i mahnitshëm prej 50 nga 52 kandidat kaluan testin për provimin bazë e cila është e barabartë me CEPT fillestarë dhe Klasa e Përgjithshme SHBA. Urime për këtë brez të ri të  radio amatorëve. Ne shpresojmë që të dëgjojmë nga ju në brezat valorë së shpejti.

 

 

 

http://www.iaru-r1.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1246:amateur-

 

Tags: