Më 1 gusht 2013 u mbajt kuvendi i fundit zgjedhor, ku u zgjedh Kryesia dhe u rishikua statuti i SHRAK-ut.
Anëtarët e Bordit të Shoqatës së Radioamatorëve të Kosovës janë:

  - Vjollca Belegu-Caka – Z61VB – U.d. kryetare)
   
  - Fehmi Bojniku – Z62FB – Sekretar
   
  - Durmishali Smani – Z61AD – Anëtar
   
  - Feti Fazliu – Z61FF – Anëtar
   
  - Arif Berbati – Z62AB – Anëtar
   
  - Driton Sadiku – Z61DX – Anëtar
   
  - Visar Halimi – Anëtar
   
  - Xhemajl Krasniqi – Anëtar
   
  - Drita Kadriu – Anëtar
   
  -Samir Lleshi – Anëtar
   
  - Nehat Koqinaj – Anëtar
   
  - Arbnor Hasanaj – Anëtar